Hva er KS-SvarUt?

KommIT tilbyr SvarUt til alle kommuner og fylkeskommuner. Med dette får kommunene et effektivt verktøy for å sende utgående post, digitalt eller som brevpost, til innbyggere og organisasjoner – og på en svært enkel måte.

Kort fortalt er SvarUt en komponent som koples til kommunenes fagsystemer, vanligvis sak/arkivsystemet. Saksbehandleren bruker sak/arkivsystemet som før, adresserer posten og påfører fødsels- eller organisasjonsnummeret til mottakeren, dersom dette er kjent. Deretter ekspederes dette til SvarUt i stedet for til vanlig utskrift. Så tar SvarUt over jobben.

SvarUt vil også bli knyttet til Difis «Sikker Digital Post». Etter hvert vil SvarUt inngå som en av mange tjenester i FIKS – «Felles integrasjonsplattform kommunal sektor».